Kujawsko-Pomorskie - Oni otrzymali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [lista laureatów, zdjęcia]

red
Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Andrzej Goiński/UMWKP
Udostępnij:
Wieczorem (14 czerwca) poznaliśmy laureatów Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zostali wyróżnieni za najbardziej wartościowe przedsięwzięcia w trzynastu różnich kategoriach.

Rowerowe Kujawsko-Pomorskie sezon 2 odcinek 4:

Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Nagrody Marszałka Piotra Całbeckiego odebrali:

Gospodarka

 • Grupa Renex z Włocławka - za opracowanie robota lakierującego REECO, którego zastosowanie pozwala na zautomatyzowanie etapu produkcyjnego, a tym samym na optymalizację produkcji urządzeń z obszaru elektroniki, automatyki czy robotyki. Robot lakierujący to najnowszy model w serii robotów REECO, opracowany w Centrum Technologiczno-Szkoleniowym Renex, które prowadzi także szeroką działalność doradczą i szkoleniową, realizując tym samym misję firmy polegającą na dostarczaniu kompleksowego wsparcia dla branży elektronicznej. Zastosowanie najnowszego modelu robota lakierującego pozwala na zautomatyzowane natryskowe nakładanie różnych powłok płynów, w tym często stosowanego w produkcji elektroniki pokrycia conformal coating.
 • (Pośmiertnie) Jerzy Bańkowski, Konsul Honorowy Republiki Litwy w Toruniu, ceniony przedsiębiorca, prezes Grupy Kapitałowej Nesta – za wieloletnie rozwijanie branży deweloperskiej oraz działanie w handlu metalami kolorowymi, stalą i w produkcji opakowań. Jerzy Bańkowski był aktywnym przedsiębiorcą, przez kilkadziesiąt lat związanym z Toruniem. Równolegle, od 2006 roku, pełnił funkcję Konsula Honorowego Republiki Litwy w Toruniu. Wspierał, ale także finansował wiele toruńskich wydarzeń sportowych, kulturalnych i charytatywnych. Przez wiele lat był współwłaścicielem i sponsorem Toruńskiego Klubu Hokejowego. W ramach działalności fundacji "Łączy nas Toruń i golf" wspomagał toruńskie placówki medyczne podczas pandemii koronawirusa

Fundusze unijne

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – za realizację unijnego projektu polegającego na budowie infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego. Przy udziale dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Bydgoszczy powstało – jedyne w regionie -centrum technologiczne na potrzeby badań, prowadzenia doświadczeń i realizowania próbnych wersji produktów. Centrum, które działa w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, jest odpowiedzią na potrzeby środowiska MŚP i start-upów, które nie posiadają własnej przestrzeni laboratoryjnej. Na podkreślenie zasługuje informacja, że BBPT, z powodzeniem, zrealizował dotąd aż kilkanaście unijnych projektów o łącznej wartości 209 mln zł

Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich

 • Jolanta i Jarosław Metkowscy – za utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w Wysokiej (gmina Cekcyn w powiecie tucholskim). Na bazie gospodarstwa agroturystycznego „Na cisowym szlaku” państwo Metkowscy utworzyli rodzinny ośrodek dziennego pobytu działający w formule gospodarstwa opiekuńczego dla osób starszych, samotnych i niesamodzielnych, który pełni również rolę weekendowego ośrodka rozwoju osobistego. Przed rozpoczęciem działalności państwo Metkowscy poznawali ideę gospodarstw opiekuńczych uczestnicząc w różnych projektach realizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie. Zdobyta w tym zakresie wiedza pozwoliła na stworzenie miejsca odpowiadającego potrzebom osób niesamodzielnych. Podopieczni mają zapewnioną opiekę i korzystają z zajęć umożliwiających im zdobycie nowych umiejętności w przyjaznej, domowej atmosferze, otrzymują także wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

Nauka, badania naukowe i postęp techniczny

 • Zespół naukowców Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w składzie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr hab. n. med. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK; dr hab. n. med. Iwona Głowacka-Mrotek, prof. UMK; dr n. med. Michał Jankowski, dr n. o zdr. Magdalena Tarkowska - za przeprowadzenie wielopłaszczyznowych badań dotyczących usprawnienia diagnostyki oraz poprawy wyników leczenia pacjentów z najczęściej diagnozowanymi wśród mieszkańców Polski nowotworami złośliwymi (rak piersi, rak jelita grubego). Główne tematy badawcze zespołu skupiały się na kompleksowym podejściu do diagnostyki nowych zachorowań, właściwego przygotowania chorych do zaplanowanego leczenia (w tym nowoczesnego leczenia żywieniowego) oraz wysoce spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej. Przeanalizowano także częstość i nasilenie wczesnych oraz odległych niepożądanych następstw leczenia, głównie w aspekcie możliwości jak najszerszego zastosowania małoinwazyjnych procedur chirurgicznych u chorych na raka piersi i nowotwory przewodu pokarmowego. Zbadano ponadto istotne problemy mikrobiologicznie dotyczące pojawiających się podczas terapii przeciwnowotworowej zakażeń grzybiczych i infekcji wywołanych przez drobnoustroje wielolekooporne
 • Zespół naukowców Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w składzie: dr inż. Dariusz Kulus, dr inż. Natalia Miler, dr inż. Alicja Tymoszuk, dr inż. Anita Woźny - za przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania klasycznych i nowoczesnych metod (nano-)biotechnologicznych w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych. W badaniach po raz pierwszy skupiono się na możliwości wykorzystania nanomateriałów w reprodukcji oraz hodowli in vitro roślin ozdobnych i warzywnych. Zespół zajął się także opracowaniem metod mikrorozmnażania, nadprodukcji metabolitów wtórnych i krioprezerwacji (długotrwałe przechowywanie w ciekłym azocie) zasobów genowych mniej znanych roślin ogrodniczych i leczniczych. Skupiono się również na uzyskaniu polskich odmian chryzantemy wielkokwiatowej i opracowaniu prostych metod wczesnej detekcji chimeryzmu (genetycznej mozaikowatości) wśród roślin. Wyniki mają charakter aplikacyjny i mogą być wdrożone m.in. w planowaniu strategii ochrony różnorodności biologicznej

Ochrona zdrowia

 • Dr n. med. Grzegorz Skonieczny (koordynator Klinicznego Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu) – za utworzenie pierwszej w regionie Poradni Kardiologicznej Post-COVID-19. Dzięki zaangażowaniu dr Grzegorza Skoniecznego poradnia postcovidowa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym rozpoczęła działalność w styczniu 2021 roku. Dzięki temu pacjentom, którzy przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV2, zapewniono możliwość diagnostyki i leczenia powikłań tej choroby. Poradnia przeprowadza kompleksową ocenę układu sercowo-naczyniowego przez kardiologa oraz konsultację pulmonologiczną, psychologiczną i psychiatryczną. Zapewnia również dostęp do rehabilitacji mającej na celu jak najszybszy powrót pacjentów do sprawności.
 • Prof. dr hab. Andrzej Kurylak (ordynator Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy) – za pomysł oraz koordynowanie oddziału prowadzącego wielospecjalistyczne, kompleksowe świadczenia medyczne w zakresie chorób onkologicznych u dzieci i młodzieży. Powstały w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy ośrodek leczenia najmłodszych pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi jest nowatorskim i jedynym takim w województwie kujawsko-pomorskim. Działania prof. Andrzeja Kurylaka doprowadziły również do otrzymania przez Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii akredytacji na prowadzenie szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego z onkologii i hematologii dziecięcej.
 • Dr n. med. Paweł Rajewski (rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, kierownik oddziału InternistycznegoZakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy) – za całokształt działań, szczególne zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa w województwie kujawsko-pomorskim oraz propagowanie szczepień przeciwko COVID-19. Doktor Paweł Rajewski dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia chorób zakaźnych, jest zawsze gotowy do niesienia pomocy. To autorytet, który w przystępny sposób przybliża mieszkańcom regionu zagadnienia związane z koronawirusem

Edukacja

 • Piotr Olecki (Toruń) – za prowadzenie żywych lekcji historii w Muzeum HistorycznoWojskowym. Placówka mieści się w piwnicach XIX-wiecznego gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Swoją działalnością wykracza poza mury liceum, angażując młodzież w inicjatywy historyczne. Piotr Olecki współorganizuje inscenizacje historyczne dla mieszkańców i gości Torunia, upamiętniające istotne wydarzenia historyczne. Z jego inicjatywy uczniowie przeprowadzają tez wywiady z kombatantami czy też spotkania wigilijne z weteranami. Piotr Olecki organizuje również prelekcje historyczne z udziałem młodzieży
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – za organizację Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego. To jedyna w Polsce impreza edukacyjna tego typu, do 2020 roku zorganizowano już 46 edycji seminarium. Wydarzenie angażuje setki młodych ludzi zainteresowanych astronomią. Po awansie do konkursów wojewódzkich i seminarium wojewódzkich autorzy dwóch najlepszych referatów z każdego województwa typowani są do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. W jury seminarium zasiadają znani astronomowie, którzy mają również wpływ na przebieg i kształt seminariów

Ochrona środowiska naturalnego

 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu - za prowadzenie wieloletniej, konsekwentnej polityki, która kształtuje odpowiedzialne, proekologiczne postawy i zachowania mieszkańców gminy i powiatu. Grudziądzkie centrum zrealizowało w ciągu roku kilkadziesiąt zajęć i warsztatów ekologicznych oraz wiele akcji edukacyjnych, spotkań, pogadanek, konkursów oraz pikników. Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się proekologiczne kampanie i akcje, jak „Spacery z leśniczym o świcie”, „Grudziądzanie sadzą las” czy „Sprzątanie świata”. Centrum edukacji stworzyło mobilną aplikację „Na tropie grudziądzkiej przyrody” oraz grę edukacyjną i szereg filmów przyrodniczych. Wszystko to było możliwe dzięki charyzmatycznej postaci szefa placówki – leśniczego Mateusza Cieślakiewicza oraz ogromnej pasji pracowników grudziądzkiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Kultura

 • Andrzej Kamiński (Toruń) – za całokształt działalności fotoreporterskiej. Rodowity torunianin związany z toruńskim środowiskiem fotograficznym – fotografuje od początku lat 60-tych XX wieku. Przez ponad 20 lat aktywnie uczestniczył w pracach Toruńskiego Towarzystwa Fotograficznego. Współpracował z Centralną Agencją Fotograficzną, ,,Kurierem Polskim”, ,,Gazeta Toruńską”, ,,Nowościami”. Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Publikował również fotografie w innych polskich i zagranicznych czasopismach. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw fotograficznych. Jego fotografie ukazały się w trzech albumach, w tym w wydawnictwie "Toruń w obiektywie fotoreportera 1960-2000”, gdzie zgromadzono około 400 zdjęć.
 • Maciej Meller (Inowrocław) – za wydanie płyty ,,Zenith Acoustic”. Krążek wydany w lutym 2022 roku jest akustyczną wersją debiutanckiego albumu solowego polskiego zespołu ,,Riverside”. Maciej Meller nagrał ją wspólnie z lokalnymi, głównie inowrocławskimi muzykami. Płyta zbiera bardzo dobre recenzje w czasopismach branżowych i jest jednym z najlepiej ocenianych albumów muzycznych w ubiegłorocznych zestawieniach
 • dr hab. Bartłomiej Wezner (Akademia Muzyczna Bydgoszcz) – za całokształt działalności w dziedzinie muzyki i propagowania kultury fortepianowej. Prowadzi szeroką działalność artystyczną, przyczyniając się do ożywienia kulturalnego regionu oraz promocji województwa. Działając w ramach Fundacji im. Piotra Orawskiego pełnił funkcję dyrektora artystycznego III Festiwalu Muzyka w Wilii Blumwego, który ze względu na pandemię odbył się w formule online. Zrealizował grant Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu ,,Muzyczny ślad”. Wraz z Herbert Piano Trio nagrał materiał na płytę Music Stories. Jako kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zrealizował szereg koncertów, pełni też funkcję zastępcy managera oraz koordynatora filaru komercjalizacji w ramach projektu ,,Sztuka Doskonałości”. Stypendysta marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami (2020 rok).
 • Aneta Jadowska (Toruń) – za całokształt twórczości literackiej. Jej dorobek literacki to 22 książki i ponad 30 opowiadań. Jest autorką serii powieści fantasy i książek kryminalnoobyczajowych dla dorosłych oraz dwóch książek dla dzieci. Książki jej autorstwa pokazują świat tolerancyjny, akceptujący odmienność, w którym ceni się przyjaźń, miłość i honor. W serii kryminalnej łączy wątki sensacyjne z powieścią obyczajową i zagadnieniem pomocy ofiarom przemocy domowej. Jej twórczość cechuje wartka akcja oraz wyraziste postacie kobiece. Akcja wielu książek fantasy Anety Jadowskiej toczy się w naszym regionie.
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie – za tłumaczenie i publikację ,,Księgi pamięci Lipna, Skępego, Lubicza, Kikoła i okolic”. Towarzystwo przez wiele lat podejmowało działania mające na celu przetłumaczenie na język polski i wydanie księgi pt. "Izkor Lipno – księga pamięci gminy żydowskiej w Lipnie". To dzieło oryginalnie opublikowane zostało w 1988 roku w Tel Awiwie w języku jidysz i hebrajskim przez byłych mieszkańców Lipna i okolic. Organizacja nie tylko przetłumaczyła i opublikowała książkę, ale odnalazła potomków rodzin żydowskich z terenów lipnowskich i zorganizowała spotkanie z ich udziałem w Lipnie z okazji publikacji "Księgi pamięci”.
 • Michał Kubiak (Bydgoszcz) – za całokształt pracy artystycznej. Michał Kubiak jest znanym bydgoskim artystą rzeźbiarzem, cenionym nie tylko lokalnym środowisku artystycznym, ale też w całym kraju i za granicą. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Bydgoskiej (wcześniej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, kierownik Zakładu Wzornictwa UTP). Część jego prac znalazła na stałe miejsce w przestrzeni publicznej Bydgoszczy (np. Ławeczka Mariana Rejewskiego przy ulicy Gdańskiej, posąg Andrzeja Szwalbego przed budyniem Filharmonii Pomorskiej i wiele innych). Michał Kubiak jest dwukrotnym stypendystą ministerialnym w dziedzinie kultury i sztuki, laureatem Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Kultura (2020) i Nagrody Artystycznej Prezydenta Bydgoszczy (2006)

Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka

 • Aleksandra Łukomska Smulska (właścicielka firmy Positive Home, przewodnicząca toruńskiego oddziału Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej, jedna z Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce) – za całokształt działań związanych z pracą na rzecz drugiego człowieka, działalność charytatywną oraz promocyjną Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Aleksandra Łukomska Smulska jest mentorką dla środowisk kobiecych i biznesowych. Swoją działalnością wspiera i promuje kobiety. Na jej dorobek składa się współautorstwo książki „Nigdy nie poddawaj się”. Przez 10 lat reprezentowała przedsiębiorców Torunia we władzach Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, równocześnie pracując w sejmowych komisjach gospodarczych. Jej zaangażowanie na rzecz środowisk kobiecych i przedsiębiorców docenili oraz nagrodzili kolejni prezydenci RP
 • Stowarzyszenie „Amazonki” (Włocławek) – za realizację projektów oraz programów skierowanych do kobiet po mastektomii. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność od ponad 26 lat, wspierając kobiety dotknięte nowotworem i ich rodziny. Prowadzi edukację członkiń, a także ich psychiczną i fizyczną rehabilitację. Organizuje szkolenia, warsztaty, imprezy integracyjne. W 2020 roku Stowarzyszenie Amazonki zrealizowało zajęcia rehabilitacyjne „Z nowotworem i niepełnosprawnością, ale aktywni”, spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych oraz warsztaty zdrowego odżywiania, muzykoterapię, wyjazdy i spotkania w ramach projektu „Aktywni i niepełnosprawni”
 • Irena Muszyńska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie (powiat bydgoski, prowadząca Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”) – za 40 lat pracy społecznej, prowadzenie i zaangażowanie w aktywność zespołu „Kruszynioki” podczas imprez wojewódzkich. Zespół, którego pracę koordynuje uczestniczy w wielu inicjatywach regionalnych, Irena Muszyńska przygotowuje także tradycyjne kujawskie stroje. Współpracuje z samorządami gminy, powiatu i województwa. To inicjatorka licznych wydarzeń integrujących społeczeństwo

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Stowarzyszenie Łatwo Pomagać (Wyczółkowo, powiat bydgoski) – za działalność pomocową na rzecz chorych dzieci i dorosłych, organizowanie licznych zbiórek pieniężnych na leczenie lub zakup sprzętów dla szpitali i przekazywanie paczek okolicznościowych dla pacjentów placówek medycznych.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego

 • Mariusz Kalkowski (radny Rady Gminy Unisław) – za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Marcin Kalkowski jest inicjatorem działań służących rewitalizacji jednego z czterystu miejsc „Zbrodni pomorskiej 1939 roku”. Od 11 lat opiekuje się mogiłą zbiorową cywilnych ofiar okupanta niemieckiego w lesie w Raciniewie. Aktywizuje lokalną społeczność organizując co roku we wrześniu, uroczystości o charakterze patriotycznoreligijnym. Dzięki działalności Marcina Kalkowskiego w tym miejscu organizowany jest powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej, uroczystości z okazji Dnia Dziecka oraz Piknik Rodzinny w Raciniewie
 • Marek Małecki (prezes zarządu Solbet, doktor honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy – dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej) - za działalność społeczną i charytatywną. Mecenas przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, zaangażowany w akcje charytatywne. Marek Małecki wspiera podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Na jego pomoc mogą liczyć oddziały NSZZ Solidarność w Bydgoszczy, Toruniu i Solcu Kujawskim. Realizuje działania prospołeczne, fundując stypendia dla studentów uczelni technicznych, dotując powstawanie pomników, skwerów, obelisków upamiętniających Armię Krajową, św. Jana Pawła II i błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Angażuje się też w niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych
 • Aleksandra Łukomska Smulska (właścicielka firmy Positive Home, przewodnicząca toruńskiego oddziału Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej, jedna z Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce) – za całokształt działań związanych z pracą na rzecz drugiego człowieka, działalność charytatywną oraz promocyjną Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Aleksandra Łukomska Smulska jest mentorką dla środowisk kobiecych i biznesowych. Swoją działalnością wspiera i promuje kobiety. Na jej dorobek składa się współautorstwo książki „Nigdy nie poddawaj się”. Przez 10 lat reprezentowała przedsiębiorców Torunia we władzach Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, równocześnie pracując w sejmowych komisjach gospodarczych. Jej zaangażowanie na rzecz środowisk kobiecych i przedsiębiorców docenili oraz nagrodzili kolejni prezydenci RP

Sport

 • Iga Baumgart Witan (multimedalistka olimpijska, lekkoatletka Budowlanego Klubu Sportowego Bydgoszcz) – za wyjątkowe osiągnięcia sportowe, zdobycie dwóch medali podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Zawodniczka specjalizująca się w biegu na 400 m. podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich zdobyła dwa medale: złoty w sztafecie mieszanej 4 x 400 m. i srebrny w sztafecie 4 x 400 m. Jej międzynarodowa kariera rozpoczęła się w 2007 roku. Zdobyła wiele medali, m.in. złoto podczas mistrzostw Europy (Belgrad, 2017) oraz brąz w sztafecie na mistrzostwach świata (Londyn, 2017). Iga Baumgart Witan, mistrzyni olimpijska, stanowi wzór dla młodszych zawodników, chętnie dzieli się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Jest ambasadorką „Lekkoatletycznych czwartków” w Bydgoszczy, oraz uczestniczy chętnie w innych imprezach dla dzieci i młodzieży. W 2021 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Jolanta Ogar Hill (polska i austriacka żeglarka, olimpijka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni Europy i świata) – za szczególne osiągnięcia sportowe, zdobycie srebrnego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Reprezentantka klubu UKS Wiking Toruń wielokrotnie zdobywała medale podczas mistrzostw Europy i świata. Sukcesy 2014 roku (złoto w mistrzostwach świata) zostały nagrodzone w Austrii nagrodą „zespołu roku”. W 2021 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio została wicemistrzynią olimpijską w żeglarskiej klasie 470. To piąty olimpijski medal zdobyty przez polskich żeglarzy. W 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Katarzyna Zillmann (wioślarka AZS UMK Toruń) – za wyjątkowe osiągnięcia sportowe, zdobycie srebra podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Wychowanka klubu AZS UMK Toruń na swoim koncie zgromadziła medale zdobyte mistrzostw świata (złoto z Plowdiw 2018, srebro z Sarasoty 2017 i Ottensheim 2019) oraz Europy ( złoto z Glasgow z 2018). Wraz z koleżankami z osady, zwyciężyła w prestiżowym plebiscycie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA) uzyskując tytuł najlepszej Żeńskiej Osady 2018 Roku. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zdobyła srebrny medal w czwórce podwójnej. Osadę tworzyły: Marta Wieliczko (KW Wisła Grudziądz), Agnieszka KobusZawojska (AZS-AWF Warszawa) i Maria Sajdak (AZS-AWF Kraków). W 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Marta Wieliczko (wioślarka Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz, wicemistrzyni olimpijska) – za szczególne osiągnięcia sportowe, zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Wychowanka Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz w swoim sportowym dorobku może się pochwalić trzema medalami mistrzostw świata: złoty w Płowdiw 2018 roku oraz dwa srebrne z Sarasoty 2017 i Ottensheim 2019. Marta Wieliczko w osadzie z Agnieszką Kobus-Zawojską, Marią Sajdak oraz Katarzyną Zillmann na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio wywalczyły srebrny medal. W 2018 roku polska osada wioślarska została uznana przez Międzynarodową Federację Wioślarską (FISA) za najlepszą osadę na świecie w sezonie. W 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Helena Wiśniewska (kajakarka Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Kajakowe) - za szczególne osiągnięcia sportowe, zdobycie brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. Wychowanka klubu CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Kajakowe na swoim koncie posiada medale zdobyte podczas Polski i świata. Jej największym osiągnięciem jest wywalczenie brązu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Helena Wiśniewska aktywnie wspomaga rozwój klubu. Stanowi wzór dla młodszych zawodników, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem. W 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Karolina Karasiewicz (zawodniczka Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific) – za szczególne osiągnięcia w kolarstwie, zdobycie 6 złotych medali w mistrzostwach Polski 2021. Karolina Karasiewicz jako piąta zawodniczka w historii kolarstwa kobiecego wygrała w trakcie jednych mistrzostw zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i w wyścigu ze startu wspólnego. Podczas mistrzostw Polski zdobyła 6 złotych medali. Reprezentowała Polskę na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Roubaix (2021), w kategorii elita kobiet – wyścigu drużynowym na 400 m. oraz brała udział w Lidze Mistrzów w kolarstwie torowym na Majorce (2021 rok)

Promocja województwa

 • Anna i Jan Iwanowscy (Strzelce Dolne, powiat bydgoski, sadownicy, właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego Śliwkowy Sad, działacze społeczni, inicjatorzy utworzenia Stowarzyszenia Strzelecka Dolina) – za coroczną organizację „Święta Śliwki”, które odgrywa znaczącą rolę w promocji województwa oraz za reprezentowanie regionu i kraju na międzynarodowych festiwalach i targach. Państwo Iwanowscy swoimi działaniami dbają o kultywowanie tradycyjnej kuchni regionalnej, odnowili dawny sposób smażenia powideł śliwkowych. Podczas Święta Śliwki propagują ekologiczne, pozbawione chemicznych dodatków, regionalne wyroby. Wydarzenie przyczynia się do integracji lokalnych wspólnot. Ponadto Iwanowscy otaczają wsparciem potrzebujących, aktualnie pomagają rodzinom z Ukrainy.
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni (powiat golubsko-dobrzyński) – za promocję województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez realizację cyklu „Wakacje z Chopinem”. Letnie recitale odbywają się corocznie od 2014 roku. Na szafarskiej scenie wystąpili najwięksi krajowi i światowi pianiści. „Wakacje z Chopinem” pozwalają obcować z najwyższą sztuką. Cykl zwiększa dostępność do interesującej oferty kulturalnej w okresie wakacyjnym, zachęcając do odwiedzenia Szafarni mieszkańców regionu oraz polskich i zagranicznych turystów.
 • Karola Skowrońska (przewodnicząca zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej) – za popularyzację historycznych tradycji kawaleryjskich w województwie poprzez organizację Zjazdów Kawalerzystów w Grudziądzu od 1989 roku. Karola Skowrońska podejmowanymi działaniami utrwala tożsamość kawaleryjską Grudziądza i regionu, organizuje widowiskowe zjazdy kawalerzystów, budując lokalną świadomość kulturową i historyczną. Organizowane wydarzenia przyciągają do naszego regionu miłośników jeździectwa i militariów z całej Polski.
 • Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Spółka z o.o. (Piła, powiat tucholski) – za upowszechnianie dziedzictwa historycznego, kulturowego i kulinarnego regionu poprzez prowadzenie oraz rozwój wioski tematycznej, będącej rekonstrukcją jedynego w Polsce górniczego szybu pionowego. Rekonstrukcja powstała z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak modelowanie 3D czy digitalizacja obiektów zabytkowych, dzięki czemu jest przykładem innowacyjnego, interaktywnego podejścia do edukacji i przekazywania turystom wiedzy o regionie. Górnicza Wioska aktywizuje gospodarczo mieszkańców w branży turystycznej.
 • Adam Kozłowski (inicjator i kustosz Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach, powiat toruński) – za działania prowadzące do powstania Regionalnej Izby Historii i Tradycji, propagowanie historii ziemi chełmińskiej i promocję województwa. Adam Kozłowski jest pasjonatem kolekcjonowania eksponatów z kultury ludowej o walorach zabytkowych. Przedmioty, które zgromadził, a także jego zaangażowanie i determinacja doprowadziły do założeniem miejsca kształtującego świadomość regionalną mieszkańców gminy Łysomice, a także turystów z regionu. Pan Kozłowski nie tylko zbiera elementy wystawy, ale również sam przeprowadza ich konserwację.

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

 • Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) – za odtworzenie pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. Zrealizowane przez laureatkę prace badawcze pozwoliły na opracowanie dedykowanych technologii uprawy tych zbóż. Zbadano jakość odżywczą i technologiczną ziarna oraz mąki z pszenicy okrągłoziarnowej oraz perskiej. Szeroko zakrojone działania promocyjne w kraju i za granicą umożliwiły stworzenie marki "Pradawne Ziarno". Pszenice pierwotne są uprawiane na terenie całego kraju, również w gospodarstwach ekologicznych. Na rynek trafiły nowe produkty spożywcze na bazie ziarna z pszenic pierwotnych, których wartość odżywcza jest wyższa od produktów z odmiany zwyczajnej.
 • Tomasz Michalik (prezes Vitroflora Sp. z o.o., Trzęsacz, powiat bydgoski) – za utworzenie w 2006 roku Grupy Producentów Vitroflora Sp. z o.o., rozwój grupy firm ogrodniczych Vitroflora, doprowadzenie jej do pozycji lidera wśród producentów oraz dystrybutorów sadzonek roślin ozdobnych na rynku europejskim. Od 2006 roku pełni funkcję prezesa spółki, która zyskała status silnej grupy zakupowej i sprzedażowej. Część wypracowanych zysków konsekwentnie przeznacza na rozwój przedsiębiorstwa. Od wielu lat w firmie realizowane są projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym doskonalona jest hodowla oraz technologia uprawy. Stworzono, a potem też rozbudowano obiekty magazynowe dla siewek i sadzonek produkowanych w gospodarstwach udziałowców. Tomasz Michalik jako prezes wdraża i inspiruje kolejnych pracowników, co skutkuje wysokimi wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa oraz jego stabilną pozycją na rynku krajowym i europejskim.

Nauka

 • Zespół naukowców Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w składzie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr hab. n. med. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK; dr hab. n. med. Iwona Głowacka-Mrotek, prof. UMK; dr n. med. Michał Jankowski, dr n. o zdr. Magdalena Tarkowska – za przeprowadzenie wielopłaszczyznowych badań dotyczących usprawnienia diagnostyki oraz poprawy wyników leczenia pacjentów z najczęściej diagnozowanymi wśród mieszkańców Polski nowotworami złośliwymi (rak piersi, rak jelita grubego). Główne tematy badawcze zespołu skupiały się na kompleksowym podejściu do diagnostyki nowych zachorowań, właściwego przygotowania chorych do zaplanowanego leczenia (w tym nowoczesnego leczenia żywieniowego) oraz wysoce spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej. Przeanalizowano także częstość i nasilenie wczesnych oraz odległych niepożądanych następstw leczenia, głównie w aspekcie możliwości jak najszerszego zastosowania małoinwazyjnych procedur chirurgicznych u chorych na raka piersi i nowotwory przewodu pokarmowego. Zbadano ponadto istotne problemy mikrobiologicznie dotyczące pojawiających się podczas terapii przeciwnowotworowej zakażeń grzybiczych i infekcji wywołanych przez drobnoustroje wielolekooporne
 • Zespół naukowców Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w składzie: dr inż. Dariusz Kulus, dr inż. Natalia Miler, dr inż. Alicja Tymoszuk, dr inż. Anita Woźny - za przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania klasycznych i nowoczesnych metod (nano-)biotechnologicznych w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych. W badaniach po raz pierwszy skupiono się na możliwości wykorzystania nanomateriałów w reprodukcji oraz hodowli in vitro roślin ozdobnych i warzywnych. Zespół zajął się także opracowaniem metod mikrorozmnażania, nadprodukcji metabolitów wtórnych i krioprezerwacji (długotrwałe przechowywanie w ciekłym azocie) zasobów genowych mniej znanych roślin ogrodniczych i leczniczych. Skupiono się również na uzyskaniu polskich odmian chryzantemy wielkokwiatowej i opracowaniu prostych metod wczesnej detekcji chimeryzmu (genetycznej mozaikowatości) wśród roślin. Wyniki mają charakter aplikacyjny i mogą być wdrożone m.in. w planowaniu strategii ochrony różnorodności biologicznej

Wyróżnienia specjalne trafiły do miasta Bydgoszczy i miasta Torunia.

 • Miasto Toruń – za adaptację Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne i stworzenie w nich Muzeum Twierdzy Toruń. Nowa instytucja (otwarta w 2021 roku) mieści się w budynku będącym elementem XIX wiecznego fortecznego systemu obronnego, w którym przeprowadzono gruntowny remont konserwatorski, zyskując niezwykle cenny zabytek architektury militarnej. Stworzone w budynku dawnych koszar muzeum przybliża zwiedzającym wielowiekową historię fortyfikacji Torunia - od średniowiecza do końca II wojny światowej. Wystawę uzupełniają cenne eksponaty (wieża pancerna, broń itp.). Utworzenie muzeum doceniono przyznając miastu Toruń tytuł ,,Top Inwestycje Komunalne” w konkursie Portalu Samorządowego.
 • Miasto Bydgoszcz – za rewitalizację Młyna Rothera i powołanie nowej instytucji kultury. Rewitalizacja Młyna Rothera i jego adaptacja na siedzibę nowej instytucji kultury pozwoliła stworzyć dla mieszkańców wyjątkowy obiekt w centrum miasta. Podczas prac rewitalizacyjnych zastosowano nowoczesne materiały budowlane, w tym szczególnie pod kątem renowacji zabytków oraz rozwiązania przyczyniające się do oszczędności energii. Prace były konsultowane z gremium społecznym - Społeczną Radą ds. Estetyki Bydgoszczy. W Młynie Rothera utworzono nową instytucję - Park Kultury, której główne kierunki działań zostały wyznaczone na podstawie badania zapotrzebowania mieszkańców. Oferta programowa skupiona na edukacji, dziedzictwie i kreatywności, uzupełnia propozycje innych bydgoskich instytucji kultury. Instytucja w sposób innowacyjny podchodzi do sposobu zarządzania infrastrukturą, często gości organizacje społeczne, co pozwala lokalnemu sektorowi NGO na prowadzenie działań na niedostępną dotąd skalę. Część obiektu jest udostępniana bydgoszczanom nieodpłatnie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Kujawsko-Pomorskie - Oni otrzymali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [lista laureatów, zdjęcia] - Inowrocław Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie