Nagrody Starosty Świeckiego 2023. Zobacz zdjęcia i listę laureatów

red.
Nagrody Starosty Powiatu Świeckiego 2023 wręczono w czterech kategoriach
Nagrody Starosty Powiatu Świeckiego 2023 wręczono w czterech kategoriach Starostwo Powiatowe w Świeciu
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Świeckiego wręczono nagrody Starosty mieszkańcom powiatu, którzy swoją wyjątkową postawą lub osiągnięciami przyczynili się do promocji powiatu.

Jak ma wyglądać budżet gminy Świecie na 2023 rok?

Nagrody wręczono w kategorii działalność społeczna, ochrona zdrowia, sport i promocja powiatu. A przyznano je następującym osobom:

Nagroda starosty powiatu świeckiego 2023 w kategorii działalność społeczna

Anita Koprowska, prezes Fundacji Makowo

Fundacja Makowo została założona w 2016 r. przez Magdalenę Witek, Anitę Koprowską i Katarzynę Manikowską. Od samego początku jest znana mieszkańcom Powiatu Świeckiego i nie tylko, z działalności charytatywnej i zaangażowania w działalność społeczną.

Wśród wielu aktywności Fundacji na wyróżnienie zasługują:

 • Utworzenie w Świeciu w 2016 r. punktu charytatywnego, gdzie mieszkańcy nieodpłatnie przekazują odzież, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, książki. Dochód ze sprzedaży całości przeznaczany jest na poprawę warunków mieszkaniowych dzieci z ubogich rodzin. Wyremontowano i wyposażono już 15 pokoi dziecięcych.
 • W roku 2017 Fundacja powołała w Świeciu przedsiębiorstwo społeczne „Studio 27” – pomiot ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znalazły 3 osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy.
 • Organizacja bali charytatywnych, dochód z których pozwolił na zakup sprzętu rehabilitacyjnego: wózka elektrycznego dla osoby niepełnosprawnej, oraz leczenie i rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynki.
 • Organizacja zbiórek publicznych na leczenie i rehabilitację potrzebujących mieszkańców powiatu – głównie chorych dzieci. Np. w 2018 r. w ramach akcji: „Podnosimy Macieja”, Zarząd fundacji zebrał ok. 20 000 zł na leczenie i rehabilitację chorego chłopca.
 • W czasie pandemi COVID-19 Fundacja Makowo aktywnie angażowała się w pomoc mieszkańcom Powiatu Świeckiego: organizowała zbiórki publiczne dla potrzebujących, pozyskiwała środki zewnętrzne na promowanie przedsiębiorczości społecznej. W siedzibie Fundacji szyto maseczki, które przekazywano m.in. pracownikom DPS Gołuszyce.
 • Fundacja realizowała dwa projekty: „Dzieci Dzieciom”, w ramach których najmłodsi mieszkańcy naszego regionu szyli zabawki dla podopiecznych domów dziecka oraz mogli brać udział w bezpłatnych konsultacjach logopedycznych.

Za swoją działalność Fundacja Makowo była nagradzana i wyróżniania, m.in.

 • Nagrodą Fundacji POLCUL im. Jerzego Bonieckiego. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • Nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł” – dla podmiotów wyróżniających się w działalności pomocy społecznej

Nagroda starosty powiatu świeckiego 2023 w kategorii ochrona zdrowia

Kinga Chmielecka, prezes stowarzyszenia „Nowe Różowe Okulary”

Organizacja skupia się głównie na szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej – pomagają dzieciom, dorosłym i osobom z niepełnosprawnościami.

Pani Kinga Chmielecka jest jego Prezeską od lutego 2022 r. i od samego początku z rozmachem kontynuuje działania poprzedniczki i sprawnie kieruje organizacją.
Działania Stowarzyszenia skupiają się na trzech głównych obszarach:

 • Profilaktyce – organizacji wydarzeń podczas których mieszkańcy, głównie kobiety są zachęcane do badań profilaktycznych;
 • Badaniach: dzięki współpracy ze specjalistami wielu dziedzin m.in. onkologii, ginekologii, radiologii i pozyskanym środkom, mieszkańcy powiatu mają możliwość skorzystania z porady lekarskiej nieodpłatnie, w dogodnych warunkach – w pobliżu domu;
 • Akcjach charytatywnych – dzięki organizacji zbiórek, kiermaszów, aukcji itp. wspomagają małych pacjentów oddziałów onkologicznych.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Nowe oraz akcji pomocy dla uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie gminy.

Zaczęło się od współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda i zorganizowanych w Nowem badaniach USG jamy brzusznej dla małych dzieci pod kątem wykrywania chorób nowotworowych.

Potem były akcje profilaktyczne: wspólnie z Powiatem Świeckim Pani Kinga Chmielecka organizowała bezpłatne spotkania profilaktyczne w kierunku wykrycia nowotworu piersi, jamy brzusznej, tarczycy, czerniaka dla kobiet i mężczyzn z terenu całego powiatu.

Profilaktyka jest też tematem przewodnim cyklicznych spotkań dla kobiet: „O zdrowiu przy kawie” organizowanych w Świeciu i Nowem, na których z udziałem m.in. lekarza ginekologa, onkologa, alergologa rozmawiano o zdrowiu i konieczności wykonywania badań.

Najbardziej znane wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary:

 • bezpłatne spotkania profilaktyczne dla kobiet z gminy Nowe i Powiatu Świeckiego, w których wzięło udział już ponad 1 000 kobiet.
 • bezpłatne badania aorty brzusznej dla mężczyzn z gminy Nowe
 • „Różowe Bale Charytatywne”, kiermasze, kalendarz charytatywny „SIŁA, SIŁA, MOC” z których dochód jest przeznaczony m.in. na organizację wypoczynku i wsparcie rehabilitacji dzieci leczonych onkologicznie i ich rodziców;
 • „Uderz w raka daj piątaka” – zbiórka pieniędzy na zakup telewizorów na dziecięcy oddział onkologiczny przy bydgoskim Szpitalu im. Jurasza.
 • od 2017 r. w Centrum Kultury Zamek w Nowem działa Akademii Seniora. To projekt skierowany do seniorów 60+ z gminy Nowe. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia edukacyjne, integracyjne oraz wycieczki edukacyjno-turystyczne i zajęcia prozdrowotne.

Nagroda starosty powiatu świeckiego 2023 w kategorii sport

Tomasz Rozumczyk

Pan Tomasz Rozumczyk to zawodnik niedosłyszący, zdobywca Srebrnego medalu w rzucie oszczepem podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich Głuchych.

Jest czterokrotnym uczestnikiem Igrzysk Głuchych w Tajwanie (2009 r.), Bułgarii (2013 r.), Turcji (2017 r.) i Brazylii (2022 r.) gdzie w maju tego roku zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem.

Jest dwukrotnym medalistą Mistrzostw Świata Niesłyszących w rzucie oszczepem – srebro w Kanadzie w 2012 r. i Bułgarii w 2016 r.

Dwukrotny medalista Mistrzostw Europy Niesłyszących w Lekkoatletyce (2011 – 2015)

Od 2009 r. wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Niedosłyszących w Lekkoatletyce – w 2022 r. zdobył:

 • złoty medal w rzucie oszczepem,
 • złoty medal w rzucie dyskiem,
 • złoty medal w rzucie młotem,
 • srebrny medal w pchnięciu kulą.

W lutym 2022 Pan Tomasz udział w Halowych Mistrzostwach Polski Głuchych w Lekkoatletyce, zdobywając złoty medal w pchnięciu kulą.

Obecnie Pan Tomasz Rozumczyk przygotowuje się do Mistrzostw Europy Niedosłyszących w Lekkoatletyce, które odbędą się w sierpniu 2023 r. w Szczecinie. Realizuje też program szkoleniowy przygotowań do Igrzysk Głuchych w Japonii w 2025 r.

Za swoje osiągniecia Pan Tomasz Rozumczyk został nagrodzony Nagrodą Ministra Sportu za wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym.

Nagroda starosty powiatu świeckiego 2023 w kategorii promocja powiatu

Maria Pająkowska-Kensik

Pani Maria Pająkowska-Kensik, jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dialektologiem, językoznawcą, ekspertem dziedzictwa kulturowego Kociewia. Przez lata pracy inspirowała wielu młodych ludzi do poznawania gwary kociewskiej. Była promotorem wielu prac magisterskich, które opisywały i utrwalały gwarę, literaturę i kulturę Kociewia.

Maria Pająkowska-Kensik uczestniczyła i zorganizowała wiele konferencji i sesji naukowych w całej Polsce. Uczestniczyła w pracach zespołów, grup i gremiów powoływanych do popularyzacji regionu. Zasiadała w zarządzie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie pomiędzy Kaszubami była ważnym „głosem z Kociewia”. Doceniono jej kompetencje powołując Ją do pracy w Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie. Jako pracownik naukowy i działacz regionalny prof. Pająkowska wielokrotnie uczestniczyła i wygłaszała referaty na konferencjach naukowych i spotkaniach zespołów regionalnych. Przez lata pracy stała się najwybitniejszą ekspertką dialektu kociewskiego i jedną z najbardziej kompetentnych specjalistek zajmujących się edukacją regionalną na Pomorzu.

Współtworzyła i aktywnie uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach Kongresu Kociewskiego. Dzięki Jej staraniom w każdym kolejnym Kongresie wzrastał udział Gminy Świecie i Powiatu Świeckiego. Prof. Pająkowska zawsze chętnie promuje kulturę ludową, zasiada w składach jury konkursów i festiwali regionalnych.

P. Maria Pająkowska-Kensik jest autorką książek i publikacji promujących Kociewie i Powiat Świecki. Dopisała (kilkakrotnie wznawiany) suplement „Słownika Gwary Kociewskiej” autorstwa ks. Bernarda Sychty. Z powodzeniem uczestniczyła w pracach wielu zespołów redakcyjnych kilkunastu publikacji propagujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Kociewskiej. Od wielu lat z pisze felietony w „Pomeranii”, w których często wspomina Powiat Świecki. Pani Profesor, od lat, wiele energii poświęca też na wspieranie osób i inicjatyw zajmujących się tematyką kociewską. Blisko współpracuje z Powiatem Świeckim i Gminą Świecie wspierając nas we wszystkich działaniach promujących regionalizm. Była inicjatorką m.in. Walnych Plachandrów z Uczbą i Walnych Palchandrów Samorządowych organizowanych w Powiecie Świeckim w ramach V Kongresu Kociewskiego. W 2022 r. aktywnie włączyła się w organizację Święta Kociewia w Powiecie Świeckim. Każdego roku wspiera organizację Światowego Dnia Kociewia.

Od początku pracy zawodowej Pani Maria Pająkowska-Kensik jest wielką orędowniczką edukacji regionalnej. Wspiera działania szkół i nauczycieli w tym obszarze. Z ogromnym zaangażowaniem krzewi regionalizm wśród mieszkańców powiatu, przez bezpośrednie spotkania z dorosłymi i dziećmi w szkołach i przedszkolach.

Za swoją działalność profesor Maria Pająkowska-Kensik była wielokrotnie nagradzana, min.

„Medalem Stolema”, za zaangażowanie na rzecz całego Pomorza i promocji kultury Kociewia; „Kociewskim Piórem” za działalność publicystyczną; i tytułem „Ambasador Kociewia” za szczególne zasługi dla Kociewia.

Zobacz zdjęcia z wręczenia nagród

Nagrody Starosty Powiatu Świeckiego 2023 wręczono w czterech kategoriach

Nagrody Starosty Świeckiego 2023. Zobacz zdjęcia i listę laureatów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na swiecie.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie